Vindenergi

VINDENERGI

  • Vindmyllur

Verkís´ tjenester omfatter alle komponenter til vindkraftstasjoner. Det dreier seg for eksempel om valg av type vindkraftstasjoner, fundamenter og stasjonenes kobling til distribusjonsnett- og kraftdistribusjonssystemer.

Det har vært en rask utvikling i vindkraftstasjoner de siste årene, slik at den kraftpris som vindkraftstasjonene forlanger, er i ferd med å kunne konkurrere med de prisene som andre kraftprodusenter forlanger.

Man kan derfor forvente at bygging av vindmøller vil øke på Island i de kommende år, og Verkís har deltatt i mange av de forsøksprosjekt som nå er i gang eller har vært til vurdering. I de fleste tilfeller har det dreid seg om lønnsomhetsanalyser.

Tjenester

  • Miljø- og værundersøkelser
  • Lønnsomhetsundersøkelser og prosjektering
  • Anbudsmateriale, utarbeidelse av kontrakter
  • Innkjøp og kontroll