Vannkraft

VANNKRAFT

 • Qorlortorsuaq

Verkís yter allsidige tjenester i alle prosesser som angår vannkraft, fra primærundersøkelse, effektivitetsanalyse og utarbeidelse av anbudsmateriale, til endelig prosjektering, testing og igangsettelse.

Firmaet har stått i spissen for prosjektering og utbygging av de fleste vannkraftverkene på Island, og har erfaring med prosjektering av slike også i andre land. I tillegg arbeides det med evalueringer og tilstandsvurderinger av eldre kraftverk samt rådgivning og prosjektering i forbindelse med fornyelse og oppgradering.

Firmaets tjenester omfatter alle fagområder, alle anlegg og alt utstyr i både store og små vannkraftverk. Der dreier det seg blant annet om kraftverkenes oppbygging, demninger, underjordiske anlegg, vannveier, kraftstasjoner, maskinelt utstyr, ventilutstyr, elektrisk utstyr, styrings- og verneutstyr.

Thorvaldur_gudmundsson_h3-

 • Þorvaldur P. Guðmundsson
 • Mechanical Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • tpg@verkis.is

Ægir Jóhannsson

 • Ægir Jóhannsson
 • Civil and Environmental Engineer / Group Leader
 • Field : Energy
 • aej@verkis.is

Tjenester

 • Primær- og effektivitetsanalyser
 • Prosjektering og kostnadsoverslag
 • Miljøkonsekvensanalyse og planleggingsspørsmål
 • Risikoanalyse, testinger og igangsettelser
 • Geologiske og geotekniske undersøkelser
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale, tilbud og utarbeidelse av kontrakter
 • Prosjektkontroll, undersøkelser og rådgivning om drift / vedlikehold