Vannkraft

VANNKRAFT

  • Qorlortorsuaq

Verkís yter allsidige tjenester i alle prosesser som angår vannkraft, fra primærundersøkelse, effektivitetsanalyse og utarbeidelse av anbudsmateriale, til endelig prosjektering, testing og igangsettelse.

Firmaet har stått i spissen for prosjektering og utbygging av de fleste vannkraftverkene på Island, og har erfaring med prosjektering av slike også i andre land. I tillegg arbeides det med evalueringer og tilstandsvurderinger av eldre kraftverk samt rådgivning og prosjektering i forbindelse med fornyelse og oppgradering.

Firmaets tjenester omfatter alle fagområder, alle anlegg og alt utstyr i både store og små vannkraftverk. Der dreier det seg blant annet om kraftverkenes oppbygging, demninger, underjordiske anlegg, vannveier, kraftstasjoner, maskinelt utstyr, ventilutstyr, elektrisk utstyr, styrings- og verneutstyr.

Tjenester

  • Primær- og effektivitetsanalyser
  • Prosjektering og kostnadsoverslag
  • Miljøkonsekvensanalyse og planleggingsspørsmål
  • Risikoanalyse, testinger og igangsettelser
  • Geologiske og geotekniske undersøkelser
  • Utarbeidelse av anbudsmateriale, tilbud og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektkontroll, undersøkelser og rådgivning om drift / vedlikehold