Testinger og igangsettelse

TESTINGER OG IGANGSETTELSE

  • hellisheidarvirkjun

Blant Verkís´ medarbeidere er det en sterk tradisjon for å arbeide „ute i felten“, og firmaet har en bra samling av teknisk utstyr for testinger og igangsettelse av maskinelt utstyr, elektrisk utstyr og styrings- og reléutstyr.  

Den erfaring firmaet har, ligger i arbeid med testinger og igangsettelser i kraftverk, koblingsstasjoner og produksjonsindustri. Spesialisert kunnskap og teknisk utstyr er til stede for testinger og igangsettelse av f.eks. vannturbiner, dampturbiner, generatorer, transformatorer, bryterutstyr, styringsutstyr og verneutstyr.

Tjenester

  • Effektivitetstesting av maskinelt utstyr
  • Isolasjonstestinger av strømutstyr og kabler
  • Funksjonstesting av reléutstyr, styrings- og verneutstyr
  • Kretstestinger av styrings- og vernekretser
  • Igangsettelses- / ikraftsettelsestestinger av verneutstyr
  • Vedlikeholds- og kontrolltestinger med testinstrumenter
  • Rapportering og vedlikeholdsplaner