Reserveaggregat

RESERVE­AGGREGAT

 • Smaralind

Verkís har arbeidet med rådgivning for og prosjektering av en rekke reserveaggregat for forskjellige foretak og institusjoner som f.eks. sykehus, kommunikasjonsfirma, kraftverk, industrianlegg og butikksentre. 

Det dreier seg om både store og små aggregat, fra noen kW til noen MW. Vanligvis dreier det seg om store krav når det gjelder valg av utstyr med grunnlag i forhold og belastning, pålitelighet og sikkerhet. Tjenestene omfatter nesten alle komponenter for reserveaggregat; det dreier seg bl.a. om bygningsanlegg, dieselmaskiner, generatorer, drivstoffsystemer, kjølesystemer, batterier, strømsystem, styrings- og verneutstyr, hjelpe- og sikkerhetsutstyr.

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Electrical Engineer
 • Field : Energy
 • jo@verkis.is

Jon_palmason_h3-

 • Jón Pálmason
 • Electrical Engineer / Marketing manager
 • Field : Energy
 • jp@verkis.is

Tjenester

 • Behovsanalyse, anbuds- og reguleringplan
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale og innkjøp
 • Utarbeidelse av prosjektkontrakter
 • Testinger og igangsettelser
 • Drift av lovbestemte sikkerhetsstyringssystemer