Geotermisk varme

GEOTERMISK VARME

 • reykjanesvirkjun

Verkís kan tilby totalløsninger for planlegging, prosjektering og byggekontroll innenfor geotermisk varme. 

Firmaets tjenester omfatter prosjektering av bygg og anlegg samt prosjektering av alt maskinelt og elektrisk utstyr, deriblant maskinelt utstyr som krever varme- og hydrodynamisk prosjektering med vekt på styrings- og reguleringsteknikk. Beregning av bæreevne har også en viktig posisjon, for prosjektering av trykkbeholdere og termospenningsprosjektering av rørsystemer er en vesentlig del i prosjektering av det tekniske utstyret som er nødvendig ved utnyttelsen av geotermisk varme.

Firmaet sitter inne med mye kunnskap på dette området, og har deltatt i forberedelse, prosjektering og oppbygging av alle slike kraftverk på Island.

Carine_chatenay_h3-

 • Carine Chatenay
 • Civil Engineer / Marketing manager
 • Field : Energy
 • cc@verkis.is

Thorleikur-H3-

 • Þorleikur Jóhannesson
 • Mechanical Engineer / Marketing manager

 • Field : Energy
 • tj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjekt- og prosjekteringledelse
 • Bæreevne og brannteknisk prosjektering
 • Planlegging
 • Prosjektering av veier, røranlegg og borerigger
 • Målinger
 • Rådgivning og byggekontroll