Styringssystemer

STYRINGS­SYSTEMER

 • lyfjaverk

Verkís yter tjenester i forbindelse med utarbeidelse av automatiske styrings- og kontrollsystemer for bygg og anlegg.

Det dreier seg om alt fra enkle systemer til kompliserte systemer med industridatamaskiner og skjermkontrollsystemer. Omfanget av prosjektene har vært alt fra prosjektering av anlegg i bolighus til alle størrelser av foretak som for eksempel sykehus, energianlegg og skole-, forretnings-, industri- og kontorlokaler. Firmaets medarbeidere har erfaring med programmering av industridatamaskiner og skjermkontrollsystemer, og har prosjektert styringssystemer i en rekke kraftanlegg og industriforetak. Likeledes styringssystemer i bygg og anlegg, bl.a. såkalte husstyringssystemer. 

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager
 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Sigurdur_jonjonsson_h3

 • Sigurður Jón Jónsson
 • Electrical Engineer / MBA / Marketing manager
 • Field : Buildings

 • sjj@verkis.is

Tjenester

 • Risiko- og behovsanalyse
 • Industridatamaskiner og automatikk
 • Styringssystemer / husstyringssystemer
 • Skjermkontrollsystemer og roboter