Styringssystemer

STYRINGS­SYSTEMER

  • lyfjaverk

Verkís yter tjenester i forbindelse med utarbeidelse av automatiske styrings- og kontrollsystemer for bygg og anlegg.

Det dreier seg om alt fra enkle systemer til kompliserte systemer med industridatamaskiner og skjermkontrollsystemer. Omfanget av prosjektene har vært alt fra prosjektering av anlegg i bolighus til alle størrelser av foretak som for eksempel sykehus, energianlegg og skole-, forretnings-, industri- og kontorlokaler. Firmaets medarbeidere har erfaring med programmering av industridatamaskiner og skjermkontrollsystemer, og har prosjektert styringssystemer i en rekke kraftanlegg og industriforetak. Likeledes styringssystemer i bygg og anlegg, bl.a. såkalte husstyringssystemer. 

Tjenester

  • Risiko- og behovsanalyse
  • Industridatamaskiner og automatikk
  • Styringssystemer / husstyringssystemer
  • Skjermkontrollsystemer og roboter