Sikkerhets- og kommunikasjons­systemer

SIKKERHETS- OG kommuni­kasjons­systemer

  • arionbanki

Verkís yter rådgivning i tilknytning til telekommunikasjonssystemer og sikkerhetsspørsmål; alt fra prosjektering av sikkerhetssystemer for privatboliger, til kompliserte løsninger for foretak.

Sikkerhets prosjektering kan deles opp i på den ene side sikkerhetsteknisk prosjektering (sikkerhetsnivå, risikoanalyse, trafikk i bygninger / områder, adkomstspørsmål mm.), og på den annen side prosjektering av sikkerhetssystemer (sikkerhetssystemer og kontrollutstyr). Sikkerhet angår oss alle siden sikkerhet i bygninger er en viktig faktor i arbeidet med å ta vare på sikkerheten til de som er i bygningen.

Firmaet kan tilby allsidig rådgivning innenfor prosjektering av telekommunikasjonssystemer. Siden det i vår tid er krav om at alle må kunne være i stadig kontakt med hverandre, er det viktig at supplement og endringer er enkle, og at systemets driftssikkerhet er god. 

Tjenester

  • Prosjektering av brannvarslings- og sikkerhetssystemer
  • Prosjektering av oppkallingssystemer for sykehus, kameraovervåkingssystemer og brannslukningssystemer
  • Evaluering av sikkerhetsspørsmål og risikostyring
  • Utarbeidelse av anbudsmateriale, evaluering av tilbud og prosjektkontroll
  • Prosjektering av lokale nettverk, vidstrakte datanett (WAN), telefonanlegg, distribusjonsnett og antennesystemer