Sikkerhets- og kommunikasjons­systemer

SIKKERHETS- OG kommuni­kasjons­systemer

 • arionbanki

Verkís yter rådgivning i tilknytning til telekommunikasjonssystemer og sikkerhetsspørsmål; alt fra prosjektering av sikkerhetssystemer for privatboliger, til kompliserte løsninger for foretak.

Sikkerhets prosjektering kan deles opp i på den ene side sikkerhetsteknisk prosjektering (sikkerhetsnivå, risikoanalyse, trafikk i bygninger / områder, adkomstspørsmål mm.), og på den annen side prosjektering av sikkerhetssystemer (sikkerhetssystemer og kontrollutstyr). Sikkerhet angår oss alle siden sikkerhet i bygninger er en viktig faktor i arbeidet med å ta vare på sikkerheten til de som er i bygningen.

Firmaet kan tilby allsidig rådgivning innenfor prosjektering av telekommunikasjonssystemer. Siden det i vår tid er krav om at alle må kunne være i stadig kontakt med hverandre, er det viktig at supplement og endringer er enkle, og at systemets driftssikkerhet er god. 

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager
 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Sigurdur_jonjonsson_h3

 • Sigurður Jón Jónsson
 • Electrical Engineer / MBA / Marketing manager
 • Field : Buildings

 • sjj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektering av brannvarslings- og sikkerhetssystemer
 • Prosjektering av oppkallingssystemer for sykehus, kameraovervåkingssystemer og brannslukningssystemer
 • Evaluering av sikkerhetsspørsmål og risikostyring
 • Utarbeidelse av anbudsmateriale, evaluering av tilbud og prosjektkontroll
 • Prosjektering av lokale nettverk, vidstrakte datanett (WAN), telefonanlegg, distribusjonsnett og antennesystemer