Miljøvennlig prosjektering

MILJØVENNLIG prosjektering

 • Vigdísar hús

Verkís har deltatt i prosjektering av miljøvennlige bygninger samt prosjektering og presentasjon av sertifiseringsmateriale dersom det tas sikte på sertifisering i henhold til utenlandske kriterier.

Verkís rår over spesialister som har rettigheter som evalueringsaktører for miljøvennlige bygninger i henhold til det internasjonale sertifiseringssystemet BREEAM og det svenske sertifiseringssystemet Miljöbyggnad.

Det blir lagt vekt på bestemte faktorer i den miljøvennlige prosjektering, blant annet velværet til de som skal bruke bygningene. Velværet kan sikres gjennom f.eks. en god utførelse av belysning og riktig bruk av dagslys, gjennom varmeregulering og god ventilasjon og godt utførte støytiltak. Det blir likeledes lagt vekt på naturlige ventilasjonsløsninger, energisparing, valg av bygningsmaterialer, miljøvennlig samferdsel, bevaring av byggetomtenes miljøvennlige verdi, muligheter til sortering av søppel og minimalisering av forurensing i tilknytning til utbygging og drift. 

Elin_vignis

 • Elín Vignisdóttir
 • Geographer M.Sc.
 • Field : Infrastructure
 • ev@verkis.is

Ragnar Ómarsson

 • Ragnar Ómarsson
 • Construction Engineer
 • Field : Buildings
 • rom@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektering ledelse og sertifiseringsprosess
 • Ledningsanlegg, ventilasjon og valg av bygningsmateriale
 • Energisparing og støybegrensning
 • Belysning, dagslysanalyse og trafikkplanlegging
 • Avfallsregulering og forurensningsberedskap
 • Vurdering av livsløpskostnader og livsløpsvurdering