Geoteknikk

GEOTEKNIKK

 • Holmen sundhöll

Verkís kan tilby allsidige tjenester og rådgivning innenfor geoteknikk.

Ved firmaet er det ansatt sivilingeniører og ingeniører med lang erfaring og spesialutdannelse innenfor geoteknikk. Geoteknisk rådgivning og tjeneste omfatter alle typer bygg og anlegg, f.eks. kraftverk, veier, havner, flyplasser og bygninger. Verkís beskjeftiger seg både med undersøkelser av og forarbeider til prosjekter, samt prosjektering og kontroll i prosjektperioden og i anleggenes levetid. Geoteknisk prosjektering kan blant annet bestå i prosjektering av grunnanlegg, fundamentering av hus og bruer, prosjektering av idrettsbaner, evaluering av likvifaksjon, evaluering av sigefare samt prosjektering av komprimering og prosjektering av støtteanlegg i tilknytning til grunnarbeider.

Hlif Ísaksdóttir

 • Hlíf Ísaksdóttir
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Infrastructure

 • hli@verkis.is

Magnús Skúlason

 • Magnús Skúlason
 • Civil Engineer / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • msk@verkis.is

Tjenester

 • Geotekniske undersøkelser
 • Geoteknisk prosjektering
 • Geotekniske rapporter
 • Screening av prosjekteringsdata
 • Kontroll av arbeid