Elektriske anlegg

elektriske anlegg

 • Fosshotel

Verkís kan tilby tjenester innenfor prosjektering av elektriske anlegg og analyse av slike anlegg i alle typer bygninger. 

Firmaet har som ambisjon å yte faglige tjenester med maksimal effektivitet for kunden som rettesnor og en totalløsning for all prosjektering av elektriske anlegg som kobler fremlagte løsninger til andre prosjektering faktorer for bygningen. Verkís er uavhengig av produsentene av elektrisk utstyr og prøver alltid å finne den mest rasjonelle løsningen ut fra oppdragsgivers krav.

Et godt organisert elektrisk anlegg har stor betydning for all anleggsvirksomhet. Enten det dreier seg om kontorbygg, industrilokaler eller boliger, må de elektriske anlegg og systemer være tilpasset til behovet på hvert sted.

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Electrical Engineer / Security and Risk management M.Sc. / Marketing manager
 • Field : Buildings

 • ekt@verkis.is

Sigurdur_jonjonsson_h3

 • Sigurður Jón Jónsson
 • Electrical Engineer / MBA / Marketing manager
 • Field : Buildings

 • sjj@verkis.is

Tjenester

 • Prosjektering av ledningsveier og lavspentanlegg
 • Prosjektering av jord- og fundamentelektroder samt lynavledere
 • Prosjektering av hoveddistribusjon
 • Prosjektering av telekommunikasjonssystemer
 • Prosjektering av sikkerhetssystemer og sikkerhetsteknisk