Brannsikkerhet

BRANNVERN OG BRANN­SIKKERHET

 • bruna_ryming

Verkís tilbyr totalløsninger for brannteknisk prosjektering og sikrer at alle systemer virker sammen slik det forventes.

Firmaet rår over spesialister innenfor bærekonstruksjoner, brannvarslingsanlegg, nødbelysningssystemer, sprinkleranlegg, røykutlufting og ventilasjon. 

Etter hvert som bygg og andre anlegg blir større og mer innviklede, øker behovet for spesialkunnskaper som er nødvendige for å trygge brannsikkerheten på best mulige og best rasjonelle måte. Likeledes øker behovet for samarbeid mellom prosjekterende av de forskjellige hussystemene som har med brannsikring å gjøre. I de siste årene har Verkís arbeidet med brannteknisk prosjektering både på Island og i utlandet og da i hovedsak i Norge. 

Gudm_amunda_h3

 • Guðmundur Ámundason
 • Civil Engineer / Group Leader

 • Field : Buildings

 • ga@verkis.is

Steinunn_harpa_steingrimsdottir_h3-

 • Harpa Steinunn Steingrímsdóttir
 • Civil- and Structural Engineering
 • Field : Buildings

 • hsts@verkis.is

Tjenester

 • Brannteknisk prosjektering og opplæring
 • Prosjektering av automatisk brannslukningsutstyr
 • Utredninger om og prosjektering av utbedringer av eldre bygninger
 • Kostnads- og prosjektsoverslag
 • Rømnings- og beredskapsplaner 
 • Hydrodynamiske modeller av brannutvikling samt røyk- og varmeutvikling