BIM

BIM - Bygningsinformasjons modellering

 • Fmos

Verkís har som målsetting å være ledende innen BIM og kan tilby kvalitet innenfor BIM-rådgivning i internatsjonal målestokk.

Bruk av BIM-modeller tidlig i prosjekteringen gir muligheten til å utføre tekniske analyser og ta mer informasjonsbaserte beslutninger tidlig i prosjekteringsprosessen. Beslutninger som har stor innvirkning på kvaliteten og driften av bygningen er det ofte for sent å ta på et senere stadium. Verkís legger vekt på å bruke disse analysene aktivt i prosjektene.

Verkís er en aktiv pådriver for BIM-metodikken og implementeringen af BIM på Island og har deltatt i mange BIM prosjekter på Island og i Norge.

Ved BIM-metodikken åpner vi for følgende muligheter:

 • forbedring av prosjekteringkvaliteten
 • optimalisering av utførelsesfasen
 • bygges mer miljøvennlige konstruksjoner
 • spare energiforbruk under drift
 • optimalisering av driften af konstruksjonen


Ser brosjyre. 

David-fridgeirsson-h3

 • Davíð Friðgeirsson
 • BIM Manager / Construction Engineer B.Sc.
 • Field : Buildings

 • df@verkis.is

Sigurdur_jonjonsson_h3

 • Sigurður Jón Jónsson
 • Electrical Engineer / MBA / Marketing manager

 • Field : Buildings

 • sjj@verkis.is

Tjenester

 • BIM bruksområder og BIM modellering
 • Tomteanalyse
 • 3D koordinering, kollisjonskontroll
 • Prosjekteringskontroll og kostnadsestimering
 • Fremdriftsplanlegging
 • Strukturell analyse
 • Belysningsanalyse og energianalyse
 • VVS analyse
 • Brannanalyse og akustikkanalyse
 • Byggeledelse og -kontroll