Akustikk

AKUSTIKK

 • Símaklefi

Verkís kan tilby pålitelige rådgivningstjenester når det gjelder støysoner, både innen- og utendørs.  

Verkís´ medarbeidere har vært involvert i prosjektering og rådgivning for mange av de største bygningene på Island, der det har vært viktig for byggaktørene å få uavhengige rådgivere og få sikret et så effektivt opplegg som mulig. Med grunnlag i en behovsanalyse er det mulig å definere det utstyret og de tiltak som er nødvendige, og som egner seg for det enkelte oppdrag uavhengig av andre interesser. Lydmålinger parallelt med evalueringer ved fullført arbeid sikrer god kvalitet på prosjektering og arbeid.

De fleste lokaler der det spesielt skal utføres støyprosjektering, blir satt opp i en beregningsmodell.  Det har da ingen betydning om lokalene det dreier seg om blir brukt som konsertsal, kantine, idrettshall eller undervisningsrom.  Med en beregningsmodell er det mulig å simulere støy og akustikk som om det dreide seg om reelle målinger.

Gudm_amunda_h3

 • Guðmundur Ámundason
 • Civil Engineer / Group Leader

 • Field : Buildings

 • ga@verkis.is

Steindor_gud_h3

 • Steindór Guðmundsson
 • Civil Engineer / Acoustics Engineer
 • Field : Buildings

 • stgu@verkis.is

Tjenester

 • Akustisk prosjektering og akustiske målinger
 • Lydsystemer og lydisolasjon
 • Industri- og trafikkstøy
 • Støyprosjektering av større bygninger
 • Vibrasjonsmålinger
 • Målinger av lydstyrke