Vinstra-Sjoa

Gudbrandsdalen - Norge

  • Vinstra-sjoa-E6

Verkís tjenester var geoteknikk angående vei, fundamentering av konstruksjoner.

 Størrelser: 15,8m
 Prosjekt tid:  2011 - 

Generellt om prosjektet:
E6 Vinstra-Sjoa er ca.16 kilometer og er en av to prosjekteringsstrekninger på den første etappen i utbyggingen av E6 Ringebu-Otta.  Reinertsen skal lage byggeplan for utbyggingen av E6 Vinstra-Sjoa for Statens Vegvesen.  Dette skal danne grunnlag for anbudskonkurransen som skal lyses ut i forbindelse med selve byggingen av strekningen.  Reinertsen skal lage arbeidstegninger og ha oppfølging i byggeperioden. Oppdraget starter i september 2011 og varer til strekningen er ferdigbygd i juli 2017.

Fakta E6 Vinstra-Sjoa; 15,8 km ny E6, inkludert tunnel, tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, 3,6 km tunnel (Teigkampen), 10 betongbruer, 4 trebruer 2 betongkulverter, 2 tunnelportaler, 2 kryssinger av jernbanen (Kvam og Kjørem), 2 toplanskryss (Kvam og Sjoa), store utfordringer i forhold til vann, miljø, vilt, støy, geologi og grunnforhold, ca.10 km lokalveg og ca.1,5 km gang- og sykkelveg.