Enebakkveien

Oslo - Norge

  • Enebakkveien

Verkís tjenester var prosjektledelse og prosjektering.

 Størrelser: 600m
 Prosjekt tid:  2012 - 2013

Generellt om prosjektet:
E6/Rv155 Enebakkveien, kollektivfelt, på østsiden av Rv 155, Oslo, Norge.

Byggeplan for ca. 600 m kollektivfelt på østsiden av Rv 155, Enebakkveien ved Klementsrud skole, ombygging av rundkjøring og utbedring av 2 kryss og gang- og sykkelveger i området.