Vei- og gate prosjektering

Headline list

Ring-III

Ring III

Verkís tjenester er utarbeide byggeplan, beskrivelse, tilbudstegninger /anbudstegninger for utvidelse av dagens avrampe frem til mur, etablering av midtøy, vegoppmerking og skilting.

Read more
Vinstra-sjoa-E6

Vinstra-Sjoa

Verkís tjenester var geoteknikk angående vei, fundamentering av konstruksjoner.

Read more
Buamyr-Grimstveit

Buamyr - Grimstveit

Verkís tjenester er prosjektledelse, prosjektering av veg, vann og avløp, utarbeidelse av anbudsdokumenter, 3D prosjektering samt presentasjonsmodeller, geoteknisk prosjektering, støysonevurdering, oppfølging i byggefasen, utarbeidelse av ferdigvegstegninger og kostnadsoverslag/anslag.

Read more
Kløfta-Jessheim

Kløfta Jessheim

Verkís tjenester var prosjektledelse, prosjektering av veg, overvann, vann og avløp, prosjektering av belysning og kabler, akustikk og fasadetiltak, geoteknisk prosjektering.

Read more
Enebakkveien

Enebakkveien

Verkís tjenester var prosjektledelse og prosjektering.

Read more