Veitunneler i Kristiansand

Kristiansand - Norge

  • Veitunneler-i-Kristiansand

Verkís tjenester var opmålingstjenester vid etterarbeid i veitunneler for NCC i Norge og to opmålerer vekselvis på stedet fra september 2011 til oktober 2012.

 Størrelser: 1,3 km
 Prosjekt tid:  2010 - 2014 

Generellt om prosjektet:
Tunnelene kobler Vågsbygd til sentralen i Kristiansand. Tunnelene er omtrent 1.300 m lange, to doble felt med tre tilknyttede sideveier. Diameteren på hver tunnel er for det meste 9,5 m, men 13 m der sidefeltene for sideveien er. Tunnelene er boret og sprengt, forsterket med steinbolter og sprøytebetong. Tunnelveggene er dekket med tunnelduk og prefabrikkerte betongelementer på vegger og tak. Omfattende veiarbeid er ved enden av hoved- og sidetunnelene. 

Hovedleverandør er NCC Norge, men ulike underleverandører deltar i veiarbeid utenfor, drenering, montering av tøy- og betongelementer, elektrisk og sikkerhetssystemer.