Trafikkteknikk

Headline list

sagatraffic

Reisevaneundersøkelser med GPS og byplanering

Verkís/Sagatraffic tjenester var prosjektering av opprinnelige versjonen av programmet smarttelefon som registrerer reisevaner.

Read more
Forgangur-Straeto

Kjørefelt for busstrafikk

Verkís tjenester var ansvarlig for den daglige ledelse av arbeidet med prosjektet.

Read more