Samferdselsplanlegging

Headline list

Umhverfismat

Miljø­konsekvens­utredning

Verkís tjenester var miljøprogrammer på alle nivåer i organisasjonen.

Read more
Hverfisskipulag

Område­regulering

Verkís tjenester var råd om planlegging.

Read more
Svaedisskipulag

Arealplan for hovedstads­området

Verkís tjenester var effekter av andre foreslåtte endringer, regulering plan og analysemodeller.

Read more
Landsskipulag

Nasjonal plan

Verkís tjenester var å føre tilsyn med arbeidet i en spesialist gruppe

Read more