Olav Duuns veg

Trondheim - Norge

  • Olav-Duuns-veg

 

Verkís tjenester var prosjektering av bygging, prosjektering av forau og utskifting av VA-anlegg.

 Størrelser: 350m veg
 Prosjekt tid: 2013 - 

Generellt om prosjektet:
Kontrakten omfatter prosjektering av bygging av fortau og utskifting av VA-anlegg langs Olav Duuns veg. Ensidig fortau skal etableres i henhold til Reguleringsplan. Parsellen strekker seg fra Odd Husbys veg til Arne Garborgs veg, ca 350 m. Det vil være behov for flere murer, flytting av en garasje og innkjøringer til private eiendommer. Avløpsanlegget på strekningen er fellessystem, og skal bygges om til separatsystem. Omfanget av ledningsanlegget vil strekke seg noe utover parsellen for fortausanlegget. Vannledning på strekningen skal også skiftes ut. Utarbeidelse av byggesøknad for murer og flytting av garasje inngår i oppdraget.

Trondheim kommune legger vekt på at prosjektet skal prosjekteres, bygges og driftes med minst mulig miljøbelastning.