Ledningsanlegg

Headline list

Olav-Duuns-veg

Olav Duuns veg

 

Verkís tjenester var prosjektering av bygging, prosjektering av forau og utskifting av VA-anlegg.

Read more
Kløfta-Jessheim

Kløfta Jessheim

Verkís tjenester var prosjektledelse, prosjektering av veg, overvann, vann og avløp, prosjektering av belysning og kabler, akustikk og fasadetiltak, geoteknisk prosjektering.

Read more