Sundahöfn havn

Reykjavík - Island

  • Sundahöfn

Verkís tjenester var forberedende undersøkelser, prosjektering av kaier, utarbeidelse av anbuds- og kontraktdokumenter samt kostnadsvurderinger. Prosjektet innbefatter prosjektering av mudderarbeid, forprosjektering, anbudsdokumenter, kostnadsberegninger og fremdriftsplan samt etterfølging i utførelsestiden.

 Størrelser: 2.300 m
 Prosjekt tid:  1958 - 2000, 2004 - 2007, 2010 - 2014

Generellt om prosjektet:
Oppbygging av et nytt havneområde for containertransport ved Viðeyjarsund som avløser for den gamle havnen, Reykjavíkurhöfn.

Forprosjektering av 2.300 m kai for bestemmelse av størrelse og plassering av grøfter til materialskifte i kailinjer. I denne prosjekt var utført graving av 1.500 m lange og opp til 10 m dype grøfter i silt på havbunn. Grøftene blev deretter fylt med grus med høy friksjonsvinkel. Bag grøftene fylles en omkring 10 m såkalt treskel av samme grove materiale. Grøfter er for nedramming av stålspunt og treskelen for avgrensning av områder hvor fint materiale fra fordypningsprosjekter kan deponeres. Fordypning av områder uten for grøfter.