Leifur Eiríksson Lufthavn

Keflavík - Island

  • FLE

Verkís tjenester var prosjektleder av all ingeniør arbeide, prosjektering av bærende konstruksjoner og vannledninger utendørs, ankomstveier, bil og fly parkering, standplasser, oljeleveranse, vann og avløp utendørs og snøsmelting. Rådgivning ved oppbygningen.

 Størrelser: 40.500 m2 og 160.000 m3
 Prosjekt tid:  1985 - 2014

Generellt om prosjektet:
I 1987 var ny terminal for flyplassen i Keflavik ble bygget. Bygninger er av betong på 2 etasjer, med kjeller og landganger. Del av prosjektet var prosjektering av ankomstveier, bil og fly parkering.

Tilbygg mot syd ble bygget i 2001. Bygningen er to etasjer av betong med kjeller. Tilkobling til eldre bygg og eksisterende landganger. Inkludert i prosjektet er utvidelse av standplasser, vann og avløpsledninger og system for oljeleveranse.

Tilbygg mot nord ble bygget i 2004. Bygningen er to etasjer av betong med kjeller. Tilkobling til eldre bygninger. Inkludert i prosjektet er tilpasning til eksisterende virksomhet og all transport. På regionen er 37.500 m2 snøsmelting. Prosjektet er utført i BIM.

Verkís har arbeidet på alle viktige aspekter av hele byggefasen av terminalen. Men innholdet i terminalbygningen er at det er i stadig utvikling, og det har vært nødvendig å utforme hele systemet av bygningen med fleksibilitet.