Vífilsstaðar­vegur

Garðabær - Island

  • Vifilsstadarvegur

Verkís tjenester var forprosjektering, detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, kostnadsberegning og innkjøpsdokumenter.

 Størrelser: 61m
 Prosjekt tid: 2007 - 2008

Generellt om prosjektet:
Et planskilt veikryss ved Vífilsstaðavegur, prosjektering av en 61 m lang etterspent veibru, fotgjengerundergang, to rundkjøringer, forbindelse til tilgrensende veier, trafikkskilting og støyskjermer. 

Forprosjektering, detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, kostnadsberegning og innkjøpsdokumenter.