Sagvåg bru

Sagvåg - Norge

  • Sagvag-bru

Verkís tjenester er prosjektering og anbudsdokumenter.

 Størrelser: 28 m
 Prosjekt tid:  2014 - 

Generellt om prosjektet:
Prosjektering av 28 m bru og støttemurer med tilpassning til nåværende veg. Dette er en trapesformet etterspent platebro over ett hav med to kjørefelt samt gang- og sykkelsti. Den gamle broen skal ikke rives, da det er planlagt å utnytte denne til fremtidig sykkelveg. I fremtiden antas det at en gangvei vil bli lagt under broene.

Sagvåg bru har berre plass til en bil og står for tur til a bli utvida. Kor målet er å utvida somme stader, for å gjera riksveg 545 tryggare å ferdast på. Planen er å stengja Sagvågs bry for biltrafikk og laga samanhengende fortau.

I tillegg til broprosjektering omfattet prosjektet reprosjektering av veglinjen på strekningen, murvegger, støyskjermer, busslommer, VA-ledninger og flomberegninger samt utarbeidelse av teknisk beskrivelse til anbudsdokmentene. Prosjektarbeidet foreløp meget bra, men alle møter med oppdragsgiver i forbindelse med prosjektet ble gjennomført med fjernmøter/videokonferanser.