Samferdsel og Infrastruktur

Headline list

Stavanger-flugvollur

Stavanger lufthavn

Verkís har fått i oppdrag å prosjektere deler av utvidelsen på Sola lufthavn i Stavanger.

Olav-Duuns-veg

Olav Duuns veg

 

Verkís tjenester var prosjektering av bygging, prosjektering av forau og utskifting av VA-anlegg.

Vogabakki

Vogabakki havn

Verkís tjenester var hovedrådgiver, leder i prosjektering, anbudsdokumenter, geotekniske undersøkelser, landfylling, prosjektering av konstruksjoner, geoteknisk rådgiver og geotekniske undersøkelser.

Skarfabakki

Skarfabakki havn

Verkís tjenester var hovedrådgiver og leder i prosjektering, inkludert er både rådgivning og undersøkelser innen for geoteknikk, vann og avløpsteknikk, prosjektering av stålspunt og betong konstruksjoner, oppmudring, anbudsdokumenter, kostnadsanalyse, fremdriftsplaner og forvaltning av ulike operasjoner i regionen og geoteknisk rådgiver.

Kleppsbakki

Kleppsbakki havn

Verkís tjenester var hovedrådgiver og leder i prosjektering av kaien samt kontroll av utførelse. Utarbeidede anbudsdokumenter og hadde ansvar for geotekniske undersøkelser, landfylling, fundamentering av skinner og prosjektering av andre konstruksjoner i prosjektene.

Sundahöfn

Sundahöfn havn

Verkís tjenester var forberedende undersøkelser, prosjektering av kaier, utarbeidelse av anbuds- og kontraktdokumenter samt kostnadsvurderinger. Prosjektet innbefatter prosjektering av mudderarbeid, forprosjektering, anbudsdokumenter, kostnadsberegninger og fremdriftsplan samt etterfølging i utførelsestiden.

Reykjavikurflugvollur

Reykjavík flyplass

 

Verkís tjenester var forprosjektering og prosjektering med unntak av prosjektering av elektrisk utstyr. Besørget dessuten prosjektering av prosjektledelsen og tok seg av prosjektledelse det første året under utførelsen.

Egilsstadaflugvollur

Egilsstaðir flyplass

Verkís tjenester var forprosjektering og prosjektering av flyplassen og utførelse av konkurransegrunnlag for anbud, kostnadsplanlegging og ettersyn med utførelse.

FLE

Leifur Eiríksson Lufthavn

Verkís tjenester var prosjektleder av all ingeniør arbeide, prosjektering av bærende konstruksjoner og vannledninger utendørs, ankomstveier, bil og fly parkering, standplasser, oljeleveranse, vann og avløp utendørs og snøsmelting. Rådgivning ved oppbygningen.

Veitunneler-i-Kristiansand

Veitunneler i Kristiansand

Verkís tjenester var opmålingstjenester vid etterarbeid i veitunneler for NCC i Norge og to opmålerer vekselvis på stedet fra september 2011 til oktober 2012.

Sagvag-bru

Sagvåg bru

Verkís tjenester er prosjektering og anbudsdokumenter.

Teisen---Ring-III

Ring III

Verkís tjenester var brukonstruksjoner, trafikkplanlegging, arkitetkur og landskapsarkitektur.

Vifilsstadarvegur

Vífilsstaðar­vegur

Verkís tjenester var forprosjektering, detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, kostnadsberegning og innkjøpsdokumenter.

Reykjanesbraut-Fifuhvammsvegur

Reykjanesbraut / Arnarnesvegur

Verkís tjenester var byggeleder med oppsyn av arbeidet på eierens vegne, gjennomgang og godkjenning av entreprenørenes kvalitetssystem. Daglig inspeksjon, HMS koordinator, kostnads- og fremdriftskontroll, fremdriftsmøter og overtakelse.

Urridaholtsbraut

Urriðaholts­braut

Verkís tjenester var prosjektering av veibelysning, trafikkskilting, akustikk og merking av veioverflate. Utarbeidelse av anbudsmateriale og kostnadsanalyser.

Silfurtún

Silfurtún boligområde

Verkís tjenester var oppmerksom på akustikk fra trafikk.

Page 1 of 2