Urriðaholts­braut

Garðabær - Island

  • Urridaholtsbraut

Verkís tjenester var prosjektering av veibelysning, trafikkskilting, akustikk og merking av veioverflate. Utarbeidelse av anbudsmateriale og kostnadsanalyser.

 Størrelser: 56m
 Prosjekt tid:  2005 - 2007

Generellt om prosjektet:
Forprosjektering av forskjellige alternativer for tverrgang ved Reykjanesbraut riksvei med kulvert eller bro. Utforming av en modell av grunnvannsstrømmer i området og risikoanalyse av alternativer i forhold til eventuell flom. 

Prosjektering av en 56 m lang etterspent betongbro, prosjektering av ramper og veikryss på begge sider med koblinger til nærliggende veier. Prosjektering av veibelysning, trafikkskilting og merking av veioverflate. Utarbeidelse av anbudsmateriale og kostnadsanalyser.