Trafikkstøy

Headline list

Urridaholtsbraut

Urriðaholts­braut

Verkís tjenester var prosjektering av veibelysning, trafikkskilting, akustikk og merking av veioverflate. Utarbeidelse av anbudsmateriale og kostnadsanalyser.

Read more
Silfurtún

Silfurtún boligområde

Verkís tjenester var oppmerksom på akustikk fra trafikk.

Read more