Arkeologisk museum Universitet i Stavanger

Stavanger - Norge

  • Arkeologisk

 

Verkís tjenester var prosjektering av utskifting av eksisterende venilasjonsanlegg med et nytt og mer energieffektivt luftbehandlinganlegg, gjennomgang av rømmningsplanene og utarbeiding av nye brann- og rømmningstegninger.

 Størrelser: 5.000 m²
 Prosjekt tid:  2014

Generellt om prosjektet:
Arkeologisk museum er en 3 etasjes bygning på Høyskolen i Stavangers skoleområde, med en grunnflate på ca. 5.000 m². Bygningens ventilasjonsanlegg på 5.510 m3 betjener to etasjer i bygningens E-fløy og er fra 1997. Anlegget betjener kontorer og verksteder, deriblant malerverksted og avdeling for malerikonservering. Malerikonservering stiller strenge krav til romklima i atelier/verksted og malerimagasin. 

Gjeldende branntegninger og rømmningsplaner ved Arkeologisk museum ble utarbeidet rundt 1995, og er sist revidert rundt 2001. Det har de siste årene vært en del endringer både bygningsmessig og organisatorisk.

Museet skal også foreta en gjennomgang av lås- og sikringsplaner, og det utarbeides derfor klare forutsetninger for dette i forhold til brann/rømmning.

Museet arbeider med historia til Rogaland frå dei første menneska kom hit og fram til slutten av mellomalderen. Det er ein tverrfagleg institusjon som prøver å finne ut meir om fortida gjennom forsking ut frå ulike faglege tilnærmingar. På museet arbeider det mange slags fagfolk, arkeologar, etnolog og historikar.