Miljøspørsmål

Headline list

Vindmyllur

Fugleliv og vegetasjon studier - Búrfell

Verkís tjenester var utarbeidelse, evaluering, pilotstudier med Búrfell vurdere kollisjon, tetthet og fordeling av hekkende fugler og vegetasjonsstudier.

Read more
Fjaraal-Reydarfirdi

Fjarðaál aluminiumsverk

Verkís tjenester var deltakelse i prosjektet som ledende partner i HRV Engineering, jobbe i team med Bechtel Corp som Bechtel-HRV, mulighetsstudie, teknik i ulike felt, kostnadsestimering, execution planlegging, forberedelse av bud dokumentasjon og vurdering av bud, byggeleder, anleggsleder for prosjkteringog kvalitetssikring.

Read more