Hydrologi og hydrodynamikk

Headline list

Flodavorn-Thjorsa

Flom i Þjórsá elva - Tungnaá området

Verkís tjenester var studie av flom produkter fra oppskrivning av store flommer, forslag til endringer og forbedringer, og arealforvaltning.

Read more
Ufsastifla-Hraunaveita

Kárahnjúkar vannkraft - Ufsarstífla/ Hraunaveita

Verkís tjenester var geologiske og geotekniske studier i området. Hydrologiske studier, bergninger av sedimentering i bassenget i form av 2D hydraulisk modellering. Prosjektering av damkonstruksjoner, samt luker og lukeutstyr. Prosjektering av kanaler og tunneler.

Read more