Sisimiut Vannkraftverk

Grønland

  • Sisimiut-vatnsaflsvirkjun

Verkís hovedaktivitet var prosjektplanlegging, evaluering av anleggsplassen, byggeteknisk prosjektering, mekanisk prosjektering, høy- og mellomspenningssystemer, kontroll-, vern og kommunikasjonssystemer, anbudsmateriale og koordinering av el-mek systemer, oppstart og koordinering, samt ledelse av prosjekteringen.

 Størrelser: installert kapasitet 15 MW, nominelt avløp 10,4 m3/s, fallhøyde 80 m
 Prosjekt tid:  2006 - 2009

Generellt om prosjektet:
Sisimiut Vannkraftverk ligger i Vest-Grønland omtrent 100 km nord for polarsirkelen. Prosjektet benytter den naturlige sjøen Tasersuaq ved nedsenkning av sjøens overflate. Total fallhøyde er 80 m. Tunneler fører vannet til og fra kraftstasjonen og tilhørende anlegger som hovedsakelig er plassert under jorden i Anden fjord på nivå med havflaten.

Sisimiut Vannkraftverk er det andre vannkraftprosjektet i Grønland som Verkís er ledende rådgivere etter realisering av Qorlortosuaq Vannkraftverk (7,5 MW, i operasjon 2006).

Byen Sisimiut ligger 100 km nord for polar sirkelen. Kraftstasjonen står innerst ved en lang fjord som kalles “Anden fjord” omtrent 60 km nord for byen på 67° N og 53° W. 

Prosjektet benytter vannføringen fra en naturlig sjø Tasersuaq hvor magasinering oppnås ved nedsenkning av vann-falten. Vannet føres gjennom inntakskonstruksjon utstyrt med glideluker som opereres fra overliggende underjordisk kaverne. Derfra føres vannet gjennom uforet tilløpstunnel med jevn helling ned til to 7,5 MW Francis turbiner i en underjordisk kraftstasjon. Stasjonen er på havets nivå omtrent 125 m inne i fjellet. Ved siden av kraftstasjonshallen er en transformatorhall med to hoved transformatorer, en lokal transformator samt koblingsanlegg. Vannet fra turbinene føres i en kort avløpstunnel ut til havet.

En 365 m² tjenestebygning av betong, som ligger i adkomsttunnelens portal, finnes tjenesteinstallasjoner og lager for kraftstasjonen og personalet. I tillegg er i bygningen fullt utstyrt husrom for 10 personer.

En understasjon utstyrt med to transformatorer, koplingsanlegg og tilhørende kontroll ligger i nærheten av byen Sisimiut.

Den elektriske produksjon vil forsyne Sisimiut by (på omtrent 6.500 innbyggere) med elektrisitet i stedet for dieselgeneratorer og gør derved byen uavhengig av importert brennstoff.