Ilulissat Vannkraftverk

Grønland

  • Ilulissat-vatnsaflsvirkjun

Verkís hovedaktivitet var prosjektplanlegging, evaluering av anleggsplassen, byggeteknisk prosjektering, mekanisk prosjektering, høy- og mellomspenningssystemer, kontroll-, vern og kommunikasjonssysteme, anbudsmateriale og koordinering av el-mek systemer, oppstart, koordinering, samt ledelse av prosjekteringen.

Størrelser: installert kapasitet 22,5 MW, nominelt avløp 15 m3/s, fallhøyde 186 m
 Prosjekt tid:  2009 - 2014

Generellt om prosjektet:
Ilulissat Vannkraftverk ligger ved Discobukten i Vest-Grønland i Polarområdet ved breddegrad 69°N. Installert kapasitet er 22,5 MW. Kraftstasjonen forsyner Ilulissat by (omtrent 4.500 innbyggere) med elektrisitet or erstatter tidligere dieselgeneratorer og gjører derved byen uavhengig av importert brennstoff.

Ilulissat Vannkraftverk er tredje kraftverk i Grønland hvor Verkís er ledende rådgivere. Dette følger realiseringen av Qorlortosuaq (7,5 MW, i operasjon 2006) og Sisimiut (15 MW, i operasjon 2009). Alle tre prosjekter er bygget av Pihl/Ístak som hovedentreprenør. Ilulissat by befinner seg på vestkysten av Grønland ved Discobukten. Kraftstasjonen vil stå ved en fjord omtrent 45 km nordøst fra byen omtrent ved 69° N og 55°W.

Prosjektet benytter vannføringen fra to naturlige sjøer i regionen “Paakitsup Akuliarusersua” hvor magasinering oppnås ved nedsenkning av vann-flatene med henholdsvis 30 og 50 m. Vannet føres fra den øvre sjøen gjennom en overføringstunnel kontrollert med ventiler. Den lavere sjøen er inntaksmagasin hvor fra vannet føres gjennom inntak i fjellet utstyrt med lideluker. Derfra føres vannet gjennom en uforet hellende tilløpstunnel delvis liggende i permafrost ned til tre 7,5 MW Francis turbiner på vertikal akse i en underjordisk kraftstasjon. Stasjonen er på høyde med havflaten 400 m inne i fjellet. Ved siden av stasjonen ligger en kaverne for transformatorer og koblingsanlegg. Vannet fra turbinene føres i en avløpstunnel ut til havet.

Tjenestebygning av betong ligger ved enden av adkomsttunnelen, med plass til tjeneste-installasjoner, samt lager for kraftstasjonen og personalet. Videre er i bygningen fullt utstyrt husrom for 10 personer. Også inkludert i prosjektet er en havn og havnebygning som huser diesel reservegenerator og transportberedskap. I Ilulissat by er en transformerstasjo utstyrt med to transformatorer og koblingsanlegg med tilhørende kontroll systems.