Bardu Vannkraftverker

Nord Norge

  • Bardu-vatnsaflsvirkjun

Verkís hovedaktivitet var feltbefaring og evaluering av området, landskaps og miljøplan, teknisk detaljplan, anbudsdokumenter for rørgate, samt byggeteknisk prosjektering av inntak, dam og fundamenter i kraftstasjoner.

 Størrelser: 9,9 MW
 Prosjekt tid:  2010 - 2012

Generellt om prosjektet:
Bardu vannkraftprosjekter er lokalisert i Bardu kommune i Nord-Norge på breddegrad 68° N. Installert kapasitet er totalt 9,9 MW i to separate kraftstasjoner.

Bardu vannkraftprosjektene er de første småkraftprosjekter i Norge hvor Verkís er hoved-rådgiver. Det norske kraftselskap Fjellkraft AS er eier av disse prosjekter. Bardu vannkraftverk refererer til to vannkraftprosjekter i Bardu kommunen i Troms fylke i Norge. Prosjektene utnytter vannføring fra elvene; Dittielva og Krogstadelva som begge to er sideelv av Barduelva, største vannkraftkilden i Troms fylke. Dammene er vertikale betongvegger med støtte vegger vinkelrett på dammen for ekstra støtte og reduserer derved volumet av dammen. Fra inntaket føres vannet gjennom rørgate av duktil støpejern ned til en seks dyse Pelton turbin på vertikal akse i kraftstasjonen. Hver kraftstasjon består av et generator rom og et mindre kontrollrom samt et høyspenning rom. Begge kraftstasjonene har samme dimensjoner og ordning og er bygget rundt det elektromekaniske utstyr. Energien er levert fra 6 kV generatorer via step-up transformatorer, 22 kV koblingsanlegg og kraftlinjer. Vannkraftprosjektene er preget av lange trykkrør av nedgravd støpejernsrør. Totalt har prosjektene rundt fire kilometer av rørledninger.