Regulerings­plan for industritomt i Bíldudalur

Bildudalur - Island

  • arnarlax

Verkís tjenester var utarbeidelse av reguleringsplan, endringer på kommuneplan og utarbeidelse av konsekvensvurdering.

 Størrelser: 2.700 - 3.700 m2
 Prosjekt tid:  2013 - 

Generellt om prosjektet:
Bíldudalur er en landsby som ligger på kysten av Arnarfjörður, en av Vestfjordene i Island og har omtrent 170 innbyggere. Arnarlax er et fiskeoppdrettsfirma i Arnarfjörður. Reguleringsplanen i Bíldudalur er et av Verkís rådgiveroppdrag for Arnarlax. Eksempel på andre oppdrag for firmaet: Prosjektering av bygging for fiskeforedling. Gjennomføring av konsekvensutredning (KU) for produksjonsøkning i Arnarfjörður, bl.a. marint naturmangfold fordi anlegget er plassert i sjø. Vurdering av å finne mulige stengruver for landfylling. 

Prosjektet dreier seg om utarbeidelse av reguleringsplan for en ny industriell tomt i Bíldudalur og endringer i forbindelse med denne nye tomten i Vesturbyggðs kommuneplan. For å bedre kunne prosessere fisken skal det bygges et slakteri og prosesseringsanlegg i Bíldudalur. I gjeldende kommuneplan for Bíldudalur området finnes det ikke en tomt som passer for denne type industrivirksomhet. Derfor skal det utarbeides en ny reguleringsplan for industritomten og endringer i kommuneplanen.

Verkís har utarbeidet reguleringsplan for industritomten, dvs. plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. Det er ikke behov for formell konsekvensutredning (KU) for reguleringsplanen men det er utarbeidet en konsekvensvurdering og den er en del av planbeskrivelsen. Den nye tomten er omtrent 2 hektar og det er planlagt å bygge et 2.700 m2 stort hus for slakteri og prosessering med mulighet på å ekspandere med 1.000 m2.  

Endringene i kommuneplanen ble gjort i samarbeid med Landmótun landskapsarkitekter. De dreier seg om endringer i avgrensning av tettstedet Bíldudalur. Landmótun har utarbeidet plankart og utført endringsbeskrivelse for kommuneplanen og Verkís sitt arbeid omfattet vurdering av miljøkonsekvenser som er en del av beskrivelsen.