Elkem Ferrosilisium fabrikk

Grundartangi - Island

  • Elkem-malmblendi

Verkís tjenester var hoved rådgiver, prosjekteringsledelse, prosjektering av vannverk, rørsystemer utvendig og på tomten, anbudsdokumenter, kontroll av byggeutførelsen, kostnads- og framdriftsanalyser, skrive konkurransegrunnlag og byggekontroll og overordnet kontroll av utførelse.

 Størrelser: 120.000 tpy
 Prosjekt tid:  1977 - 1999

Generellt om prosjektet:
Bygging av to ovnhus for produksjon av kiseljern (ferrosilikan),  Fabrikken produserer ca. 25.000 +/75% kiseljern per år. Senere, i årene 1997-2000 ble den tredje ovnen, i tillegg til nødvendige bygninger, bygget. Tre 33-45 MW ovner, bygningens totale mål ~ 1.888.000 m³ og 50.000m². Prosjektet innebar også prosjektering av vannverk, rørsystemer utvendig og på tomten.

Året 2005 startet forberedelsen av utvidelse av Elkems fabrikk på Grundartangi. Utvidelsen innebar ny produksjonslinje for FSM (Ferro Silicum Magnesium). På grunn av dette måtte det bygges større hall for smelteovner, også tre nye haller for bla. Filtrering og pakking. Samtidig ble det gjort en del forandringer på fabrikken og området. Ovnhuset ble utvidet til 1.525m² / 9.275m³.