Straumsvík aluminiumsverk

Hafnarfjörður - Island

  • Alverid-i-Straumsvik

Verkís tjenester var psrosjektledelse, frontendteknikk og utformingsplanlegging, innkjøp, inkludert utarbeiding av spesifikasjoner og anbudsdokumenter, budgjennomgang og tildeling, kontraktledelse, byggeledelse, byggeplasstilsyn, inspisering og testing. Prosjektkontroll, beregning, planlegging, konstruksjonsteknikk, og maskinteknikk.

 Størrelser: 230.000 tpy
 Prosjekt tid:  2009 - 2013

Generellt om prosjektet:
Rio Tinto Alcan oppdaterer utstyr, øker produksjonsevne, og forbedrer produksjonsprosessen i smelteverkets støperi i Straumsvik for å øke produktiviteten til smelteverket med 20%, eller opptil nesten 230.000 tonn per år, samtidig som det øker effektiviteten av luftrensingsutstyr og øker driftssikkerhet ved å oppdatere det elektriske utstyret.

Anleggets driftssikkerhet vil økes med oppgradering og installasjon av nytt HV-utstyr og likerettere, anleggsproduksjon økes med 40.000 tpy med en strømøkning som krever oppgradering av de to smeltecellene, badgjenvinningsanlegg, stakingsbutikk, to nye ekstra gassbehandlingssentre (Gas Treatment Centers, GTCs), aluminahåndtering og generell anleggsinfrastruktur.

Effekten endres også fra valseemner til pressbolter med nødvendige endringer av støpeutstyr og installasjon av tre nye kontinuerlige homogeniseringsovner.

HRV Engineering, Verkís og Mannvit, i samarbeid med Hatch, er ansvarlig for ISAL produksjonsoppgradering – Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM)-tjenester.