Norðurál Aluminiumsverk

Grundartangi - Island

  • Nordural

Verkís tjenester var deltakelse i prosjektet som ledende partner i HRV Engineering, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse, kostnadsestimering, ingeniørtjenster innen anleggs-/konstruksjonsteknikk og maskinteknikk, forberedelse av anbudsdokumenter og vurdering av tilbud, byggeplasstilsyn, oppmålingstjenester og testing, teknisk kontroll av entreprenører og leverandører, kvalitetssikring, gjennomgang av dokumentasjon for drift og vedlikehold.

 Størrelser: 260 tpy
Prosjekt tid:  1996 - 2007

Generellt om prosjektet:
Arbeid på Nordural aluminiumsverk startet i 1996. Fase I med 60 ktpy kapasitet ble ferdigstilt i 1999. Fase II med 30 ktpy kapasitet ble avsluttet i 2001. Faser III og IV med en samlet kapasitet på 130 ktpy, ble ferdigstilt i 2006. Fase V ble ferdigstilt i 2007 og den totale kapasitet ble dermed økt til 260 ktpy.

HRV Engineering levererte ingeniørtjenester, innkjøp og byggeledelse (EPCM) og var involvert i alle faser av Nordural aluminiumverk prosjektet. HRV´s engasjement i prosjektet utviklet seg fra å være en underleverandør i fase I til å bli den eneste EPCM tjenesteleverandøren i en integrert gruppe med eieren under de senere faser. Verkís er en ledende partner i HRV Engineering.

Aluminiumproduksjon foregår i to 600 smeltecellebygninger, hver med 90 smelteceller, og to 900 meter lange smeltecellebygninger, hver med 130 smelteceller. Smeltecellebygningene dekker mer enn 50.000 m² totalt. De to produksjonslinjene inkluderer cellebetjeningskraner, distribusjon av alumina, avtrekkskanaler for cellegass, trykkluftsrør og cellekontrollsystem.

I tillegg til smeltecellebygningene, omfatter anlegget følgende: Lagrings- og håndteringsfasiliteter for alumina ved havnen, inkludert vakuum skipslosser, transportband og aluminasiloer. Transportsystem for alumina fra siloene til gassrenseanleggene. Gassrenseanlegg (tørr) og tilhørende avtrekkskanaler. Likeretter transformatorer med harmoniske filtre. Koblingsanlegg, transformatorstasjon og hoveddistribusjonssystem. Anodeverksted og lagringsfasiliteter, inkludert endeknusing og elektrolyttgjenvinning. Støperi for omsmeltings- og valseblokk. Servicefasiliteter for smelteceller, inkludert vedlikeholdsverksted for cellebetjeningskraner, og fasiliteter for fjerning/fornying av katodedekke. Kompressorstasjoner og tilhørende trykkluftsrør. Lager og verksted. Administrasjons- og personellfasiliteter.

Verkís tjenester var også kvalitetskontroll av elektrisitet og magnetisme målinger, simuleringsmodell vedlikehold av systemer og oppgradering av sikkerhet som brukes i vedlikehold, sammen med CE-merkinger.