Kubal aluminiumsverk

Sverige

  • Kubal-alver

Verkís tjenester var ledelse av prosjektet på EPCM basis, studier og utformingsplanlegging, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse, innkjøps- og installasjonspakker, innkjøp, inkludert utarbeiding av spesifikasjoner og anbudsdokumenter, tilbudsgjennomgang og kontraktstildeling, prosjektkontroll, kostnadsberegning og prosjektplanlegging, logistikkledelse, fra leverandører i utlandet til og innenfor byggeplassen.

 Størrelser: 120 tpy
 Prosjekt tid:  2006 - 2009

Generellt om prosjektet:
Kubal er Sveriges eneste produsent av primæraluminium og har en kapasitet på 100.000 tonn per år. På grunn av økte miljøkrav samt effektivitets- og funksjonalitetskrav, bestemte Kubikenborg Aluminium AB å konvertere Plant 2 fra Söderberg reduksjonsteknologi til pre-baked reduksjonsteknologi og øke cellestrøm fra 120 kA til 160 kA. HRV Engineering ble leid inn for å lede prosjektet i et integrert prosjektteam med kundens ansatte. Verkís er en ledende partner i HRV Engineering.

Prosjektet inkluderte konvertering av Kubal Aluminiumsverk, Plant 2, fra Söderberg reduksjonsteknologi til pre-baked reduksjonsteknologi, som medførte at eksisterende smelteceller med overbygning, cellegassavtrekk, transportsystem for alumina og trykkluftsystemer i de to smeltecellebygningene ble tatt ut av drift og erstattet av nye systemer og strømskinnesystem oppgradert. Samtidig ble smeltecellestrøm økt fra 120 kA til 160 kA og nye cellebetjeningskraner og –kjøretøy kjøpt og satt inn i produsjonen.

Nye installasjoner utenfor smeltecellebygningene inkluderte: Gassrenseanlegg og avtrekkskanaler, inkludert tørr- og våtrensing. Transportsystem for alumina mellom eksisterende aluminasiloer og smelteceller. Likerettertransformatorer og harmoniske filtre. Komplett elektrolyttgjenvinningsanlegg. Renseanlegg for anoder og transportsystem for anoder mellom anodeverkstedet og smeltecellebygningene. Utskifting/oppgradering av utstyr i anodeverkstedet. Trykkluftsystem, inkludert kompressorstasjoner og trykkluftsrør. Servicebygninger, med almennt verksted og sandblåsingsverksted. Ventilatorer på smeltecellebygningenes tak. HV og MV kraftdistribusjon til nye fasiliteter, inkludert delvis nye og delvis oppgraderte transformatorstasjoner. Arbeid med ulike støttefunsjoner, som veger, vann og avløp.

Prosjektet ble utført med smelteverket i full produksjon, noe som stilte store krav til samordning med driften. Det ble også stilt store krav til HMS under utførelsen.