Holmen svømmehall

Asker - Norge

Verkís tjenester er prosjektgruppeledelse, kostnadskalkyler, arkitektur, landskaps- og interiørarkitektur, prosjektering av bærende konstruksjoner, vann og avløp, sanitær- og varmeanlegg, vannbehandlingsanlegg, ventilasjonsanlegg, elektriske systemer, belysning, brannteknisk prosjektering, akustisk prosjektering, vegutforming, geoteknisk prosjektering. Plan- og bygningsloven, detaljregulering (m. Underleverandør), utarbeidelse av anbudsdokumenter, rådgivning I byggetiden og etablering av FDV driftshåndbok v. dRofus Tida.

 Størrelser: 4.000 m²
 Prosjekt tid:  2013 - 2017

Generellt om prosjektet:
Byggetomten ligger ved Holmen Strand og vender mot øst med en vakker utsikt over Oslofjorden. Holmens Strand er et meget populært utfartssted på gode dager om sommeren og plasseringen har stor betydning for Asker kommunes innbyggere og strandens gjester. Med bygging av en svømmehall i området vil den rekreative verdien av området økes. Prosjektet er utført i BIM.

Holmen svømmehall er en to-etasjers 5.300 m² (BTA) svømmehall som vil inneholde et 25 m, 8 baners, konkurranse basseng (25 x 21 m), utstyrt med vegg og heve-senke bunn. Hallen inneholder også et terapibasseng (12,5 x 12,5 m), treningsal, sosialsal, garderober og kantine. I tillegg inneholder svømmehallen tribuner for tilskuere. Prosjektet utføres i samarbeid med Arkís arkitekter som er ansvarlig for arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. Verkís er ansvarlig for skisse-, for- og detaljprosjektering, anbud og rådgiving i byggefasen.

Asker kommunes overordnede målsetning om å være en foregangskommune på miljø og energi legges til grunn for arbeidet. Det lages en miljøstrategi for prosjektet som følges og kontrolleres gjennom hele prosjekteringen og frem til overtakelse og i drift. Bygget skal tilfredsstille passiv idrettsbygg i hht. NS 3701:2012 – Kriterier for passiv hus- og lavenergibygg – Yrkesbygg. Det installeres bla. solseller på tak og fasade for å dekke en del av el energibehovet.

Det ble avholdt dialogkonferanse for Holmen svømmehall 15. mai 2014 med etterfølgende en-en møter med leverandører. Anskaffelsen Holmen svømmehall er et pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Holmen svømmehall utvalgt som årets bygg 2017 i Norge.