Drøbak svømmehall

Frogn - Norge

  • Drøbak

Verkís tjenester er forprosjekt, anbudsdokumenter for totalentreprise og detaljprosjektering RIB, RIV, RIBfysikk og RIBrann. Prosjektgruppekoordinering, prosjektering av bærende konstruksjoner, av vann og avløp, sanitær- og varmeanlegg, av vannbehandlingsanlegg, av ventilasjonsanlegg, av elektriske systemer og av SD og automasjon. Brannteknisk prosjektering, akustisk prosjektering, geoteknisk prosjektering, geotekniske undersøkelser, BREEAM coordinator AP, miljøkartlegging og forurensning, LCC (Life Cycle Cost), kostnadskalkyler, utarbeidelse av anbudsdokumenter for totalentreprise og detaljprosjektering I byggetiden.

 Størrelser: 5.200 m²
 Prosjekt tid:  2015 -

Generellt om prosjektet:
Prosjektet omfatter nybygg av svømmehall/treningssenter og  ombygging/påbygging av Frognhallen, og er delt inn i følgende deler:

  • Nybygg Drøbaksbadet (bygg 6512) - Nytt badeanlegg uten treningssenter.
  • Opsjon A, arealer til treningssenter (bygg 6512) - Nytt treningssenter i 1 etasje over badeanlegget.
  • Frognhallen eksisterende (bygg 6506) - Ombygging av Frognhallen.
  • Opsjon B, kontorfløy i to etasjer Frognhallen (bygg 6506) - Eksisterende kontorarealer på plan 1 i Frognhallen rives. Det oppføres nye kontorer i 2 etasjer.

Det skal bygges et badeanlegg i Drøbak som skal knyttes til Frognhallen og Frognhallen skal oppgraderes. Badeanlegget består av et idrettsbasseng på 25 meter og åtte baner. Stupebrett/-tårn (1 m, 3 m og 5 m) vil bli integrert i  idrettsbassenget. I tillegg til idrettsbassenget vil det bli bygget et terapibad, barnebasseng, vannsklier (blant annet en som er 80 meter lang og som har 8 meter fall), en motstrømskanal og et bølgebasseng.

Det vil bli etablert felles inngang med Frognhallen og det etableres felles kafeteria/serveringareal. Badeanleggets 2. etasje er på ca. 1200 kvadratmeter og vil bli gjort i stand til utleie for treningssenter, klinikk mm.

Miljø
Det stilles strenge krav til miljøoppfølging i prosjektet og Frogn kommune har som mål at bygget skal miljøsertifi seres i henhold til BREEAM-NOR klasse «Very Good» og ”Passivhus-standard”. Prosjektet er utført i BIM.

Se video av hvordan badet kan bli seende ut.