Ísafjörður koblings­stasjon

Ísafjörður - Island

  • Tengivirki-Isafjardarbae

Verkís tjenester var prosjektledelse, prosjektering av kontroll- og verneutstyr, design kontroll av hjelpesystemer, deltakelse i fabrikktesting, diverse assistanse i byggeperioden.

 Størrelser: 66 kV
 Prosjekt tid:  2013 - 2014

Generellt om prosjektet:
I 2013-2014 ble ny 370 m2 transformatorstasjon bygget i Ísafjörður, Verkis utførte prosjektforslag og forberedelse av anbudsdokumenter, både for sivil og elektrotekniske deler. Prosjektet inkluderte 0,5 km kobling til to 66 kV og tre 11 kV underjordiske kabler, også prosjektert av Verkís.

Bygningen, som er bygget for Landsnet og Orkubú Vestfjarða, er på en etasje og delt i tre deler; rom for HV bryteranlegg, transformator celler og tjeneste del. Bygningen har plass til fire 66 kV bryteranlegg celler og to 66/11 kV hoved transformatorer. Bygningen er hovedsakelig stedstøpt med utvendig isolering. Taket er understøttet av bjelker av limtre.

Under urførelsen var Verkís ansvarlig for tilsyn av sivil arbeider. Dette inkluderer generelt tilsyn, møter på stedet, møtereferater, kvalitetskontroll, byggeplan og kostnader, samt kontroll av fakturaer og godkjenninger. Verkís hadde også ansvaret for HMS på byggeplassen.