Fljótsdalur koblings­stasjon

Øst Island

  • Tengivirki-Fljotsdal

Verkís tjenester var ledelse for prosjekteringsgruppen, planlegging, anbudsdokumenter, prosjektering, bygging assistanse, inspeksjon, testing og igangkjøring, mekanisk og elektrisk utstyr, telekommunikasjon, snøsmelting, fundamentering og prosjektering av bæreevne.

 Størrelser: 220 kV og 132 kV
 Prosjekt tid:  2003 - 2007

Generellt om prosjektet:
Fljótsdalur koblingsstasjon er et av mange anlegg som er bygget I forbindelse med Kárahnjúkar-kraftverk.

Selve bygningen for koblingsanlegget er ca 1.300 m2 og 10.600 m3. Den er koblet til en kabelsjakt i fortsettelse av en kabeltunnel. Bygningen er beskyttet mot snøskred med en snøskredsparapet.  Kabelavslutningsanlegg KR2, like ved siden av bygningen for koblingsanlegget og kabelavslutningsanlegg FL2 øst for Jökulsá i Fljótsdal, er koblet med kabler til koblingsanlegget og var en del av oppdraget.