Tretten sykehjem

Øyer - Norge

  • Tretten

Verkís tjenester var kostnadsanslag, prosjektering av bærende konstruksjoner, ventilasjons- og elektriske anlegg, brannteknisk og akustisk prosjektering, prosjektering av vann- og sanitæranlegg, geoteknisk prosjektering, LCC beregninger og analyserapport, miljøprogram og miljloppfølgingsplan.

 Størrelser: 4.120 m2 tilbygg
 Prosjekt tid:  2013 - 

Generellt om prosjektet:
Tretten Sykehjem har 50 sengeplasser men er for tiden budsjettert med 40 godkjente sykehjemsplasser. Derav 10 rehabiliterings-, avlastnings- og korttidsplasser og 30 langtidsplasser. 

Øyer kommune har behov for oppgradering av eksisterende lokaler og byggning av nye lokaler ved Tretten sjukeheim. Det gjelder både sykehjemsrom, birom, kontorer og driftsrom. I tillegg innarbeides nye lokaler for legekontorene i Tretten.

Verkís sitt arbeid omfatter forarbeid, forprosjektering, detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter og bistand i byggeperioden av et 4.120 m² stort tilbygg til Tretten sykehjem i Øyer kommune, nye legekontorer samt ombygging av 870 m² eksisterende bygg. Prosjektet innebærer også prosjektering av en adkomstvei på 170 m og en parkeringsplass på 3.000 m², samt noe grøntanlegg.

Tretten sjukeheim er tilrettelagt for universell utforming. Det er installert heis i bygget, samtidig som adkomster er tydelig merket, og dører har nødvendig automatikk for åpning/lukking. VVS-anleggene prosjektert for Tretten, omfatter varmetekniske systemer, ventilasjonsanlegg, sanitærtekniske systemer og sprinkleranlegg. Elektrotekniske-, tele- og automatiseringsanlegg omfatter bl.a alarm- og singalsystemer, lys- og nødlysanlegg, internt kommunikasjonsanlegg, bilde og AV-systemer. Ovennevnte ble også tilknyttet SD anlegget i tillegg til en rekke av VVS-anleggene. Prosjektet omfattat også prosjektering av komplett SD anlegg ferdig igangkjørt i kommunens server,

For hele prosjektet ble det også utført LCC beregninger og LCC analyserapport, miljøprogram og miljøoppfølgingsplan(MOP). Energiforsyning: varmepumpeanlegg tilkoblet energibrønner og solfangerannlegg kombinert med elektrokjele. Bygget defineres i tiltaksklasse 3, brannklasse 1 og risikoklasser 2 og 3.
Prosjektet utføres i samarbeid med Arkis arkitekter som står for prosjektledelse, arkitektur, landskaps- og interiørarkitektur. Prosjektet er utført i BIM.