Sykehus i Askim

Askim - Norge

  • Askim

Verkís tjenester var prosjektering av byggeteknikk, brannteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av VVA, akustisk prosjektering, behovs- og konseptanalyse, utarbeidelse av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, utarbeidelse av SHA plan, utarbeidelse av kostnadskalkyle og LCC-beregninger.

 Størrelser: 10.400 m2
 Prosjekt tid:  2013 - 

Generellt om prosjektet:
Verkís har utarbeidet forprosjekt for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter, IØMK. Endringer av et sykehus i Askim kommune til et helsehus. Bygget er ca. 10.400 m² og skal benyttes som et medisinsk samhandlingssenter med kommunale tjenester. Prosjektet innebærer å koordinere IØMKs behovskriterier for det nye helsebygget som er under oppbygging. Modifikasjonene av bygningen skal oppfylle alle krav i henhold til TEK10 (karakter C i henhold til forskrift om energimerking).

Forprosjektet handler om tilbygg (219,7 m² BTA økning) og ombygging (om 1.980,0 m² NTA) av: Legevakt som delvis plasseres i et tilbygg på 1. etasje i vest fløy. Tilbygg 181 m² BTA, 177,7 m² NTA. Kontor og møte funksjoner plasseres i 2.etasje i nord fløy, 545,4 m² NTA. Døgnenhet plasseres i 2. etasje, syd- og østfløy. Framlegges her som skisseforslag for å kunne gi utgangspunkt for kostnadskalkyle. Forslag 694m² NTA for 10 enkeltrom iht. Husbankens krav. Nytt 130 m² BTA teknisk rom på tak over nord fløy erstatter eldre teknisk rom, 91,5m² BTA. Oppgradering og endring av byggetekniske installasjoner, som VVS, elføringer og ventilasjon.

For Askim helsehus er det ikke mulig å tilknyttes fjernvarmeanlegg. I stedet vurderes å bergvarmepumpe/energibrønner i kombinasjon med elkjel. Det er prosjektert for komplekse medisinske områder. SD anlegget har tilknytning til følgende funksjoner; ventilasjon, oppvarming, belysning, energiforbruk og overvåking av tekniske rom.

Universal utforming av forprosjektet tar utgangspunkt i NS11001,Askim kommunes veiledning for publikumsbygg, Retningslinjer for tomhusanlegg i Askim kommune, Plan- og bygningsloven, TEK 10, Husbankens Bygg for alle og NBI veiledninger. Prosjektet utføres i samarbeid med Arkís arkitekter, som har ansvar for arkitektonisk utforming av endringene, landskapsutforming og interiør.