Helseinstitusjon

Headline list

Askim

Sykehus i Askim

Verkís tjenester var prosjektering av byggeteknikk, brannteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av VVA, akustisk prosjektering, behovs- og konseptanalyse, utarbeidelse av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, utarbeidelse av SHA plan, utarbeidelse av kostnadskalkyle og LCC-beregninger.

Read more
Sjaland

Sjáland sykehjem i Garðabær kommune

Verkís tjenester var støpning og ferdiggjørelse utomhus, innvendig ferdiggjørelse og ferdiggjørelse av tomt.

Read more
Blaker

Blaker Helsebygg

Verkís tjenester er prosjektering av bærende strukturer, VVS- og elektriske anlegg, geoteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering og LCC-beregninger og miljøoppfølgingsplan.

Read more
LSH-fossvogi

Rikshospitalet og Universitets­sykehus

Verkís tjenester var behovsanalyse for systemer og utstyr, prosjektering av ventilasjonsanlegg, prosjektering av systemer for: vann, avløp, varme, oksygen og lystgass, automatisk slukkesystems. Prosjektering av ledningsnett, lavspenning-, belysnings-, telekommunikasjons-, nødsentral- og brannvarslingsanlegg. Rådgivning om innkjøp av utstyr som tilhører elektriske systemer, brannteknisk prosjektering og nødutgangstegninger, testing og revisjoner, utarbeidelse av håndbøker og tjenestebøker, sikkerhetsevaluering av drift av elektriske systemer.

Read more
Tretten

Tretten sykehjem

Verkís tjenester var kostnadsanslag, prosjektering av bærende konstruksjoner, ventilasjons- og elektriske anlegg, brannteknisk og akustisk prosjektering, prosjektering av vann- og sanitæranlegg, geoteknisk prosjektering, LCC beregninger og analyserapport, miljøprogram og miljloppfølgingsplan.

Read more