Anleggsvedlikehold

Headline list

Austurstraeti-Laekjargata

Austurstræti 22 og Lækjargata 2

Verkís tjenester var prosjektledelse, bærekonstruksjon, ventilasjon, El systemer, VVS–anlegg, brannslokkesystem og byggeledelse.

Read more
Asparfell

Asparfell 2-12

Verkís tjenester var byggeledelse og tilsyn med konstruksjon.

Read more