Administrasjons­byggninger

Headline list

Hólmsheiði - Fengsel

Verkís tjenester var innledende kostnadsestimat av alle el-systemer, prosjektering av følgende systemer, el-kraft systemer, nødstrøm systemer, innvendig og utvendig belysning, nødbelysning, brannvarslingssystem, kommunikasjonssystem, building Management System (BMS), alle sikkerhetssystemer, evaluering og anbefaling vedrørende sikkerhetssystemer.

Read more