Bygninger

Headline list

Drøbak

Drøbak svømmehall

Verkís tjenester er forprosjekt, anbudsdokumenter for totalentreprise og detaljprosjektering RIB, RIV, RIBfysikk og RIBrann. Prosjektgruppekoordinering, prosjektering av bærende konstruksjoner, av vann og avløp, sanitær- og varmeanlegg, av vannbehandlingsanlegg, av ventilasjonsanlegg, av elektriske systemer og av SD og automasjon. Brannteknisk prosjektering, akustisk prosjektering, geoteknisk prosjektering, geotekniske undersøkelser, BREEAM coordinator AP, miljøkartlegging og forurensning, LCC (Life Cycle Cost), kostnadskalkyler, utarbeidelse av anbudsdokumenter for totalentreprise og detaljprosjektering I byggetiden.

Austurstraeti-Laekjargata

Austurstræti 22 og Lækjargata 2

Verkís tjenester var prosjektledelse, bærekonstruksjon, ventilasjon, El systemer, VVS–anlegg, brannslokkesystem og byggeledelse.

Asparfell

Asparfell 2-12

Verkís tjenester var byggeledelse og tilsyn med konstruksjon.

Hólmsheiði - Fengsel

Verkís tjenester var innledende kostnadsestimat av alle el-systemer, prosjektering av følgende systemer, el-kraft systemer, nødstrøm systemer, innvendig og utvendig belysning, nødbelysning, brannvarslingssystem, kommunikasjonssystem, building Management System (BMS), alle sikkerhetssystemer, evaluering og anbefaling vedrørende sikkerhetssystemer.

Hof-Ak.

Hof - Kulturhus

Verkís tjenester var akustisk prosjektering både innvendig og i forbindelse med støybegrensning pga. trafikkstøy. Prosjektering av grunnarbeid og stålbjelker.

Harpan

Harpa konsertsal og konferanse­senter

Verkís tjenester var eierens hovedkonsulent under forberedelse og planlegging og in-house konsulent til prosjektet er fullført, kontrakts dokumenter og forhandlingsleder for akustiske og teatralske ingeniørtjenester, bistand til og samarbeid med Artec om lyd og akustisk prosjektering. Ulike spesialiserte konsulenttjenester, bistand til juryer og hjelp til eieren i ulike forhandlinger gjennom hele prosjektet, prosjektering gjennomgang og godkjenning av utstyr for rør, ventilasjon, andre mekaniske og alle elektriske systemer. Analyse av det elektriske forbruket og elektrisk og mekanisk teknikk for det «offentlige torget» og parkeringsplass.

Askim

Sykehus i Askim

Verkís tjenester var prosjektering av byggeteknikk, brannteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av VVA, akustisk prosjektering, behovs- og konseptanalyse, utarbeidelse av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, utarbeidelse av SHA plan, utarbeidelse av kostnadskalkyle og LCC-beregninger.

Sjaland

Sjáland sykehjem i Garðabær kommune

Verkís tjenester var støpning og ferdiggjørelse utomhus, innvendig ferdiggjørelse og ferdiggjørelse av tomt.

Blaker

Blaker Helsebygg

Verkís tjenester er prosjektering av bærende strukturer, VVS- og elektriske anlegg, geoteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering og LCC-beregninger og miljøoppfølgingsplan.

LSH-fossvogi

Rikshospitalet og Universitets­sykehus

Verkís tjenester var behovsanalyse for systemer og utstyr, prosjektering av ventilasjonsanlegg, prosjektering av systemer for: vann, avløp, varme, oksygen og lystgass, automatisk slukkesystems. Prosjektering av ledningsnett, lavspenning-, belysnings-, telekommunikasjons-, nødsentral- og brannvarslingsanlegg. Rådgivning om innkjøp av utstyr som tilhører elektriske systemer, brannteknisk prosjektering og nødutgangstegninger, testing og revisjoner, utarbeidelse av håndbøker og tjenestebøker, sikkerhetsevaluering av drift av elektriske systemer.

Tretten

Tretten sykehjem

Verkís tjenester var kostnadsanslag, prosjektering av bærende konstruksjoner, ventilasjons- og elektriske anlegg, brannteknisk og akustisk prosjektering, prosjektering av vann- og sanitæranlegg, geoteknisk prosjektering, LCC beregninger og analyserapport, miljøprogram og miljloppfølgingsplan.

Ithrottamannvirki-Thorlakshofn

Ölfus idrettsanlegg Þorlákshöfn

Verkís tjenester var forberedelse, forprosjektering og planlegging, bærende strukturer, avløps- rense- og varmeanlegg, bassenganlegg, ventilasjonsanlegg, elektro-og kontrollsystemer, brannprosjektering, støyprosjektering, prosjektledelse og tilsyn, byggeledelse, spesialist-tilsyn, målinger, geotekniske undersøkelser, prosjektering av idrettsbanen, utarbeidet konkurransegrunnlag og evaluering av innkomne tilbud, og innkjøp av spesial utstyr.

Sundlaug-Hornafirdi

Svømme­basseng Hornafjörður

Verkís tjenester var forberedelse, forprosjektering og planlegging, prosjektering bærende strukturer, avløp- rense-, varme- og snøsmelteanlegg, bassenganlegg, ventilasjonsanleg, elektriske anlegg, kontrollsystemer, brannprosjektering, støyprosjektering, prosjektledelse og tilsyn, geotekniske undersøkelser. Prosjektering av idrettsbanen, utarbeide konkurransegrunnlag og evaluering av innkomne tilbud og innkjøp av spesial utstyr, som sklier, bølgebasseng, i tillegg til kontraktsforhandlinger angående kjøp.

Vatnaverold-Reykjanesbae

Svømmebasseng Reykjanesbær

Verkís tjenester var forberedelse, forprosjektering og planlegging, prosjektledelse, utarbeidet kostnads- og utførelsesestimater, utarbeidet anbudsdokumenter, kontrakt og generellt tilsyn, prosjektering av bærende strukturer, avløps-, rense-, og varmeanlegg, bassengsystemer, ventilasjonsanlegg, elektriske- og lavspenningssystemer, belysning, kontrollsystemer og brannteknisk prosjektering.

Blaa-Lonid

Den blå lagune geotermisk spa

Verkís tjenester var prosjekt planlegging, konseptuell og detaljprosjektering, forberedelse av anbuds dokumenter, innkjøp av materiale og byggeledelse. Ventilasjonsanlegg, rørledningssystem: oppvarming, snøsmelting, bruks-og avløpsvann. Elektriske anlegg, belysningsprosjektering, strukturell prosjektering, landings-og distribusjonsanlegg i reservoaret.

Sundlaug-Alftanesi

Svømme­basseng Álftanes

Verkís tjenester var forberedelse, forprosjektering og all planlegging, prosjektledelse og tilsyn, prosjektering av bærende konstruksjoner, avløp- rense- og varmeanlegg, bassenganlegg, ventilasjonsanlegg, el- og lavspentanlegg, belysning, kontrollsystemer, brannteknisk prosjektering, støyprosjektering, byggeledelse, spesialist-tilsyn, målinger, geotekniske undersøkelser, konkurransegrunnlag og tilsyn med innkomne tilbud, innkjøp av spesialutstyr, som sklie, bølgemaskin, i tillegg til kontraktsutarbeidelse av kjøp og oppsetning.

Page 1 of 2