Personalpolitikk

Personalpolitikk

22.5.2018

Verkís har ambisiøse ansatte som utfører sine oppgaver på en ærlig og profesjonell måte.
Vi legger vekt på å bygge opp et sterkt team som sitter inne med stor kunnskap og erfaring, og som kan takle krevende oppgaver. Vi prioriterer en konstruktiv og ærlig kommunikasjon og tar godt vare på de ansattes helse, sikkerhet og velvære. Vi sikrer de ansatte en god og attraktiv arbeidsplass der hver og en vil være i stand til å utnytte sine evner og kunnskaper på en best mulig måte.

Vi har Verkís' verdier som siktemål i all vår virksomhet: Ærlighet - Ambisiøsitet - Initiativ. 

En sterk gruppe ansatte som leverer et fremragende arbeid
Vi legger vekt på å ha i våre rekker kompetente og profesjonelle ansatte som alltid leter etter de beste løsningene for våre kunder. Vi viser initiativ og ambisiøsitet i all vår virksomhet og arbeider i fellesskap for Verkís‘ målsetting. Vi gjør vårt beste for å ha en variert personalgruppe som vil gjøre oss til et sterkere og bedre foretak. 

Like muligheter for alle ansatte
Vi legger stor vekt på at hver eneste medarbeider skal vurderes etter fortjeneste, og at alle får like muligheter i all vår virksomhet. Vi tilbyr fleksibilitet i arbeidet slik at de ansatte kan koordinere privatliv og arbeid på best mulig måte. Alle ansatte får lik lønn og de samme betingelser for sammenlignbare arbeid.

Godt samhold som bygger på en ærlig og konstruktiv kommunikasjon
Vi bygger opp en positiv bedriftskultur med en ærlig og konstruktiv kommunikasjon. Vi oppfordrer de ansatte til å drive en åpen og positiv meningsutveksling og til å vise gjensidig respekt. Vi har et godt og hyggelig arbeidsmiljø der de ansatte finner seg godt til rette.

Gode muligheter til arbeidsutvikling gjennom kontinuerlig opplæring og trening
Vi investerer kontinuerlig i opplæring og trening av de ansatte, og øker på den måten den innsikt og kompetanse som finnes innen foretaket. Vi tilbyr gode og varierte muligheter til arbeidsutvikling, og oppfordrer de ansatte til å benytte seg av dem. Gjennom en kontinuerlig opplæring og arbeidsutvikling blir de ansatte bedre forberedt til å ta fatt på nye og ambisiøse oppgaver.

Sikkert arbeidsmiljø der medarbeidernes helse og velvære blitt tatt vare på
Vi er opptatt av de ansattes helse og velvære, og legger vekt på å kunne tilby et trygt arbeidsmiljø og så gode arbeidsvilkår som mulig. Vi oppfordrer og støtter de ansatte til å leve en sunn livsstil. Alle slags upassende oppførsel som f.eks. mobbing, seksuell eller kjønnsbestemt trakassering eller vold tolereres ikke i foretaket.

God ledelse som gir nyttige tilbakemeldinger og fungerer som et godt forbilde
Vi har en dugende ledelse som går foran med et godt forbilde og skaper et positivt og inspirerende arbeidsmiljø. Vi legger vekt på konstruktive tilbakemeldinger fra ledelsen om de ansattes prestasjoner, og at ledelsen stimulerer til utvikling i arbeidet. Vi har en aktiv informasjonsformidling og klare og tilgjengelige arbeidsprosesser. 

Transparens ved behandlingen av personopplysninger
Vi informerer de ansatte om hvor viktig det er å passe godt på alle deres personopplysninger, og gjør vårt beste for å beskytte de opplysningene som vi er blitt betrodd. Vi informerer de ansatte om hvordan foretaket innhenter personopplysninger, om behandlingen av dem og tiltak ved sikkerhetsfeil.

Forpliktelse
Vi retter oss etter gjeldende lover og forskrifter om arbeidervern og likestilling, og arbeider i samsvar med kravene i likelønnsstandarden ÍST85. Vi er også klar over at det er nødvendig å foreta kontinuerlige forbedringer.

Ved utarbeidelsen av Verkís‘ personalpolitikk ble det tatt hensyn til følgende lover og forskrifter:

  • Internasjonale konvensjoner og standarder.
  • Lov om utstyr, sanitære forhold og sikkerhet på arbeidsplassen.
  • Lov om likestilling og lik rett for kvinner og menn.
  • Lov om personvern.
  • Forskrift om tiltak mot mobbing, seksuell trakassering, kjønnsbestemt trakassering og vold på arbeidsplassen.